تکفیری‌ها، وحشی انسان‌نما هستند


http://afkarnews.ir/vdcgtw9wnak9uu4.rpra.html
نظرات