شیرینی برای کسی که سبیلش را نتراشد!


http://afkarnews.ir/vdcd9s0szyt0556.2a2y.html
نظرات