تحریم مجدد ایران توسط اتحادیه اروپا!


http://afkarnews.ir/vdcfyjdm1w6deja.igiw.html
نظرات