اوباما مسیر شکست بوش را ادامه می‌دهد


http://afkarnews.ir/vdceze8xvjh8fei.b9bj.html
نظرات