موضع یک روزنامه به«شمر زمانه‌ات را بشناس»


http://afkarnews.ir/vdciz5aprt1ay52.cbct.html
نظرات