حمله به خانم معلم با سنگ دو کیلوگرمی


http://afkarnews.ir/vdcgtt9w7ak9uw4.rpra.html
نظرات