اختیار اوباما برای تعلیق مستقیم تحریم‌ها


http://afkarnews.ir/vdcgzn9wtak9uz4.rpra.html
نظرات