مذاکرات به نتیجه نمی رسد مگر معجزه شود


http://afkarnews.ir/vdcco0q112bqmo8.ala2.html
نظرات