شهيدي که در حال اقامه نماز به شهادت رسيد


http://afkarnews.ir/vdcdko0sjyt05n6.2a2y.html
نظرات